Zásady spracovania súborov cookies

Tento dokument popisuje, ako prevádzkovateľ webovej stránky Dřevojas, výrobní družstvo používa cookies, keď používate naše webové stránky. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Dřevojas, výrobní družstvo, IČ: 42193940, so sídlom Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy, Dr 146 vedená u registrového súdu v Hradci Králové. (ďalej tiež len „my“).

Ohľadne osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@dreja.sk.

Menovali sme poverencov pre ochranu osobných údajov, ktorých môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@dreja.sk

1. COOKIES OBECNE

1.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači, smartphone alebo inom zariadení pri prehliadaní internetových stránok alebo aplikácií, ktoré umožňujú rozpoznanie užívateľa. Termín cookies taktiež používame ako skratku pre iné technológie, ktoré umožňujú zisťovať chovanie užívateľov na stránkach (napr. pixel).

1.2 Informácie uložené v cookies sa môžu vzťahovať ku vašim zvykom pri prehliadaní internetových stránok alebo môžu obsahovať unikátny identifikačný kód, ktorý umožňuje internetovej stránke rozpoznať vás pri ďalšej návšteve.

1.3 Cookies môžeme deliť podľa ich životnosti:

1.3.1 Krátkodobé cookies sú vymazané z prehliadača vo chvíli, kedy je uzavretý.
1.3.2 Dlhodobé cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po jeho uzatvorení, a sú vymazávané v závislosti na ich nastavení, tzv. doba životnosti, alebo pokiaľ ich ručne neodstránite.

1.4 Cookies ďalej delíme podľa subjektu, ktorý ich vydáva:

1.4.1 Cookies prvej strany sú cookies vytvorené piamo našim webom a prevažne slúžia pre správne fungovanie webových stránok.
1.4.2 Cookies tretích strán sú ukladané cez naše webové stránky, avšak tieto cookies môžu byť spracovávané a inak využívané treťou stranou.

1.5 Každá cookie, ktorá je v našej stránke zakódovaná, je súčasťou niektorej z nižšie popísaných služieb. Každá služba môže využívať rôzne množstvo cookies súborov, ktoré môžu mať rôznu životnosť. Väčšie množstvo cookies má krátkodobú životnosť, avšak pre vašu prehľadnosť v tabuľke uvádzame vždy nejvitálnejšiu cookies z celej služby, teda tú, ktorá má najdlhšiu životnosť.

2 SÚHLAS S POUŽITÍM COOKIES

2.1 Pokiaľ nám dáte súhlas s použitím cookies na našich stránkach, uložíme do vášho prehliadača informácie súvisiace s vašou návštevou, väčšinou vo forme súborov cookie. Ide predovšetkým o informácie o vašich preferenciách, zariadení, alebo o tom, čo ste si prehliadali. Tieto informácie používame na to, aby sme náš web vyladili k vašej spokojnosti, na vytváranie relevantných marketingových kampaní a zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach.

2.2 Výnimkou sú cookies nevyhnutné pre fungovanie stránky. K ich použitiu nepotrebujeme váš súhlas, a sú preto vždy aktívne.

2.3 Svoje nastavenie cookies môžete vždy upraviť tu.

2.4 Pri poskytnutí súhlasu s uložením cookies zároveň poskytujete súhlas s postúpením osobných údajov poskytovateľom cookies tretích strán. Niektorí z týchto poskytovateľov alebo ich partneri sa môžu nachádzať v zemiach, ktoré nemusia poskytovať dostatočnú ochranu osobným údajom, predovšetkým USA.

3 NEVYHNUTNÉ COOKIES

3.1 Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránok, umožňujú vám pohyb po stránkach a zaisťujú správnu funkčnosť.

Názov Účel Spracované údaje Životnosť
Funkčné cookie webových stránok
Poskytovateľ:
Dřevojas, výrobní družstvo
Zaistenie fungovania webových stránok Údaje o užívateľovi a uložených položkách 14 dní

4 FUNKČNÉ COOKIES

4.1 Funkčné cookies pomáhajú našej stránke poskytnúť vám pohodlnejší zážitok z návštevy. Môžeme ich nastavovať my nebo poskytovatelia tretej strany, ktorých služby na stránkach používame. Pokiaľ súbory cookie nepovolíte, je možné, že niektoré alebo všetky tieto služby nebudú fungovať správne.

4.2 Pokiaľ dochádza ku spracovaniu osobných údajov, je základom spracovania náš oprávnený záujem.

4.3 Funkčné cookies, ktoré nájdete na našich webových stránkach:

Názov Účel Spracovávané údaje Životnosť
Google maps
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba Vám umožňuje nás pohodlne nájsť na priloženej mapke od spoločnosti Google. Cookies uložené cez túto mapku nijak nevyužívame, avšak tretia strana ich môže ďalej využívať a analyzovať. Unikátne anonymizované ID návštevníka 1 rok

5 ANALYTICKÉ COOKIES

5.1 Pomáhajú sledovať počet návštevníkov, a tiež z akého zdroja prevádzka pochádza, čo nám umožňuje zlepšovať výkon stránky. Môžeme s nimi určovať, ktoré stránky sú najobľúbenejšie, a ktoré nie sú obľúbené, a tiež sledovať, akým spôsobom sa návštevníci na webe pohybujú. Používame len agregované údaje, z ktorých nespoznáme vašu identitu. Pokiaľ používame cookies tretích strán, môže náš partner tieto informácie prepojiť s inými údajmi, ktoré o vás má napríklad preto, že využívate ich služby. Pokiaľ súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

5.2 Pokiaľ dochádza ku spracovaniu osobných údajov, je základom spracovania náš oprávnený záujem. Pokiaľ však môže dôjsť k prepojeniu s údajmi nášho partnera, je právnym dôvodom súhlas, ktorý ste udelili pri povolení daného druhu cookie. Právnym dôvodom spracovania v prípade používania služby Hotjar je váš súhlas.

5.3 Analytické cookies, ktoré nájdete na našich webových stránkach:

Názov Účel Spracovávané údaje Životnosť
Google Analytics
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Služba nám pomáha získavať informácie o chovaní užívateľa na stránke. Informácie používame pre získavanie štatistických informácií a zlepšovanie služieb. IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky, časy a počty návštev, odkiaľ ste na našu stránku prišli, technické údaje o vašom zariadení, demografické údaje. 2 roky
  Google Analytics využíva Google Analytics konverzný kód za účelom získavania štatistických informácií o efektivite našich reklamných aktivít na rôznych platformách, teda nielen v sieti Google. Cena a obsah odoslanej objednávky. 2 roky
Hotjar Služba nám pomáha analyzovať chovanie užívateľa na stránke za účelom navrhnutia lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšenia stránok. Unikátne anonymizované ID užívateľa, informácie o chovaní užívateľa na webových stránkach. 1 rok

6 REKLAMNÉ COOKIES

6.1 Tieto súbory cookie môžu na našej stránke nastavovať partneri z reklamy. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch, a podľa nich vám zobrazovať reklamy aj na iných stránkach. Neukladajú ale vaše osobné informácie priamo, ale cez jedinečné identifikátory prehliadača a internetového zariadenia. Pokiaľ ich nepovolíte, bude sa vám zobrazovať na stránkach menej cielená propagácia.

6.2 Základom spracovania osobných údajov pre účely marketingu je súhlas, ktorý ste udelili pri povolení daného druhu cookie.

6.3 Reklamné cookies, ktoré nájdete na našich webových stránkach

Názov Účel Spracovávané údaje Životnosť
Google Ads
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Služba nám pomáha s nastavením reklamných kampaní tak, aby boli efektívne. Pomáha nám opätovne osloviť našich návštevníkov. Pokiaľ si u nás prehliadate nejaký produkt, môže sa potom reklama na naše produkty objavovať, keď navštívite webovú stránku, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na zisťovanie efektívnosti reklamy vyžívame aj cookies Google Ads konverzný kľúč, ktorý slúži na analýzu tejto reklamy. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Sklik remarketing
Seznam.cz, a.s.
Služba zaisťuje identifikáciu zariadenia a následné marketingové oslovovanie na reklamných plochách vo vyhľadávači Seznam. IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na meranie efektivity reklamy používame Sklik konverzný kód. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Facebook remarketing
Meta Platforms Ireland Limited
Služba používa Facebook na poskytovaniu radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Informácie o používaní našej stránky, záznamy o prehliadaných kategóriách a produktoch, uskutočnení nákupu 90 dní
Twitter tlačidlo
Twitter, Inc.
Umožňujú vám zdieľať obsah na sociálnej sieti Twitter. Pokiaľ kliknete na tlačidlo zdieľať, budete presmerovaní na sociálnu sieť Twitter, ktorá môže uložiť cookie do vášho prehliadača. Tieto cookies nijak nevyužívame. Zhromažďovanie informácií a ich použitia sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok
Facebook tlačidlo
Meta Platforms Ireland Limited
Umožňujú vám zdieľať obsah na sociálnej sieti Facebook. Pokiaľ kliknete na tlačidlo zdieľať, budete presmerovaní na sociálnu sieť Facebook, ktorá môže uložiť cookie do vášho prehliadača. Tieto cookies nijak nevyužívame. Zhromažďovanie informácií a ich použitia sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok
LinkedIn tlačidlo
Microsoft Corporation
Umožňujú vám zdieľať obsah na sociálnej sieti LinkedIn. Pokiaľ kliknete na tlačidlo zdieľať, budete presmerovaní na sociálnu sieť LinkedIn, ktorá môže uložiť cookie do vášho prehliadača. Tieto cookies nijak nevyužívame. Zhromažďovanie informácií a ich použitia sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok

7 PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Aby sme dosiahli maximálnu efektivitu webových stránok, využívame cookies tretích strán. Vaše dáta môžu byť postúpené našim partnerom, ktorých služby prostredníctvom cookies tretích strán používame. Títo poskytovatelia služieb môžu osobné údaje z cookie použiť pre svoje vlastné účely podľa vlastných zásad spracovania osobných údajov, a sú tak ďalšími správcami osobných údajov. Na ich spracovanie osobných údajov nemáme žiadny vplyv.

7.2 Pokiaľ ste registrovaným užívateľom služieb daného poskytovateľa, môže tento poskytovateľ prepojiť informácie z cookies s informáciami, ktoré o vás má na základe vašej registrácie.

7.3 Zoznam poskytovateľov cookies tretích strán:

Poskytovateľ Názov služby Odkaz na informácie o spracovaní údajov z cookies poskytovateľa
Google Ireland Limited Google Analytics
Google Maps
Google Ads
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam.cz, a.s. Sklik https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/
Meta Platforms Ireland Limited Facebook Pixel
Facebook tlačítko
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Twitter, Inc. Twitter https://twitter.com/en/privacy
Microsoft Corporation LinkedIn https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy

7.4 V ostatných prípadoch sú naši partneri poskytujúci služby na základe cookies tretích strán našimi spracovateľmi. To znamená, že títo poskytovatelia spracovávajú osobné údaje z cookies len v rozsahu našich pokynov.

8 AKÉ MÁTE PRÁVA

8.1 Podľa právnych predpisov máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli informácie či uskutočnili niektoré operácie s osobnými údajmi.

8.1.1 Právo odvolať súhlas: Pokiaľ osobné údaje spracovávame s vašim súhlasom, môžete súhlas s ďalším využitím kedykoľvek odvolať.
8.1.2 Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme vaše údaje vymazali, napríklad pokiaľ ste odvolali súhlas so spracovaním osobných údajov alebo pokiaľ osobné údaje už nie sú nutné pre pôvodný účel.
8.1.3 Právo na prístup: Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a na určité informácie o tom, ako ich využívame.
8.1.4 Právo na opravu: Pokiaľ sa domnievate, že sú informácie, ktoré o vás máme, nepresné, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu či zmenu.
8.1.5 Právo vzniesť námietku: Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ktoré vykonávame za účelom oprávneného záujmu.
8.1.6 Právo na prenositeľnosť údajov: Ide o právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, ktoré sa uplatní u osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a ktoré spracovávame pre plnenie zmluvy uzavretej s vami. S ohľadom na predmet podnikania našej spoločnosti, bude toto právo aplikovateľné len obmedzene.
8.1.7 Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme prestali vaše osobné informácie využívať, napríklad pokiaľ sa domnievate, že osobné informácie, ktoré o vás uchovávame, nie sú presné, alebo pokiaľ sa domnievate, že nie je potrebné, aby sme vaše osobné informácie naďalej využívali.

8.2 Žiadosť môžete podať len vy, poprípade váš zmocnenec. Pokiaľ si nebudeme istí identitou žiadateľa, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, aby sme si vašu totožnosť overili.

8.3 Naša povinnosť žiadosti vyhovieť v niektorých prípadoch závisí na tom, pre aký účel vaše údaje spracovávame. Niektoré práva je možné uplatniť len pre určité účely spracovania, alebo existujú výnimky.

8.4 Vaše práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese info@dreja.sk, zmeniť svoj súhlas s použitím cookies môžete na tomto odkaze.

9 ÚČINNOSŤ ZÁSAD

9.1 Tieto zásady sú účinné od 1. 1. 2022. Zásady môžeme meniť zverejnením nového znenia na našich webových stránkach.

Nedarí sa vám nájsť,
čo potrebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po-Pia 8-17 hod

info@dreja.sk

Alebo sa pozrite do našej poradne, kde nájdete najčastejšie otázky na naše produkty.

Šup sem s otázkou

Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


Nový katalóg

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.

Prezrieť katalóg
 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.