Kde kupíte Dreju?

Náš kúpeľňový nábytok
ponúka 94 predajní na Slovensku.

Tá najbližšia je od vás určite
len pár minút. Nájdete ju:

Bratislavský kraj (10) Trnavský kraj (17) Trenčiansky kraj (9) Nitriansky kraj (12) Žilinský kraj (18) Banskobystrický kraj (6) Prešovský kraj (15) Košický kraj (6) Bratislava (7)

V celej ČR a SR je jediná značková predajňa
Dřevojasu. Tá naša vo Svitavách

Uvidíte tam 243 produktov. A my teraz vieme, že ste od našej predajne 23 km. Nezastavíte sa?

Ako spoznať TOP predajňu?

Nie je predajňa ako predajňa. Preto obchody, kde náš nábytok uvidíte naozaj reprezentatívne, odporúčame v tomto zozname TOP predajní..

Všetky predajne Dreji na SK

PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.

Vajnorská 140
834 01 Bratislava

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Pestovateľská 13
821 01 Bratislava

+421 248 207 850

Navštíviť web

PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.

K Cintorínu 51/97
010 04 Žilina

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Za Plavárňou 8121
010 01 Žilina

041/5652330

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Zvolenská cesta 25
974 05 Banská Bystrica

+421 484 726 425-6

Navštíviť web

PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.

Sučianska cesta 29
036 08 Martin

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Partizánska 1849
058 01 Poprad

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Kukučínova 718
911 01 Trenčín

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Podjazdová 12
971 01 Prievidza

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Lučenecká cesta 8938
960 01 Zvolen

045 5552 522-524

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Zlieverenská 8130
917 02 Trnava

033 2901 421

Navštíviť web

GAMA MYJAVA

Staviteľská 3-Žabí majer
831 04 Bratislava

Navštíviť web

Domoss

Bratislavská 11a
921 01 Piešťany

Navštíviť web

Keramat

Skladová 1
971 01 Prievidza

Navštíviť web

MH centrum

Zelenečská 25
917 02 Trnava

Navštíviť web

Stavebná Keramika

Pri Kalvárii 25
917 00 Trnava

Navštíviť web

K.R.T.

Družstevná 2221
031 01 Liptovský Mikuláš

Navštíviť web

Grenstave

J.Kačku 6
034 01 Ružomberok

Navštíviť web

DomSTAV

Bystrická 64
034 01 Ružomberok

Navštíviť web

Alter

Priemyselná ul.
905 01 Senica

Bytservis-UM

Robotnícka 56
905 01 Senica

Navštíviť web

Miškech

Považské Podhradie 409
017 04 Povážská Bystrica

Navštíviť web

Mirex

Bratislavská 35
908 51 Holíč

Navštíviť web

NIBIA s.r.o.

Nitrianska 99 (Obchodné centrum Galaxy)
958 01 Partizánske

Navštíviť web

Nový katalóg

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.

Prezrieť katalóg
 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.