V celej ČR a SR je jediná značková predajňa
Dřevojasu. Tá naša vo Svitavách

Uvidíte tam 243 produktov. A my teraz vieme, že ste od našej predajne 23 km. Nezastavíte sa?

Ako spoznať TOP predajňu?

Nie je predajňa ako predajňa. Preto obchody, kde náš nábytok uvidíte naozaj reprezentatívne, odporúčame v tomto zozname TOP predajní..

KONFIGURÁTOR NÁBYTKU NA MIERU. Ľahká a rýchla cesta, ako si zaobstarať nábytok podľa svojich predstáv. Stačí navštíviť niektorého z našich partnerov, ktorý je označený štítkom "s konfigurátorom" a je to.

Kúpeľňový nábytok Banskobystrický kraj

Inštalatércentrum Ptáček

Zvolenská cesta 25
974 05 Banská Bystrica

+421 222 111 901

Navštíviť web

Inštalatércentrum PTÁČEK

Lučenecká cesta 8938
960 01 Zvolen

+421 222 111 901

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Priemyselná 507
965 01 Ladomerská Vieska

+421 222 111 901

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Zvolenská cesta 15349/30F (Radvaň Park)
974 05 Banská Bystrica

+421 222 111 900

Navštíviť web
s konfigurátorom

Kúpeľňové štúdio PTÁČEK

Lučenecká cesta 8938
960 01 Zvolen

+421 222 111 900

Navštíviť web

Stavebné centrum Ádám

Šibeničný vrch 1
979 01 Rimavská Sobota

0902 960 414

Navštíviť web

Stavivo IBV

Zvolenská cesta č. 1
97405 Banská Bystrica

+421 48 410 34 32

Navštíviť web

Nový katalóg

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.

Prezrieť katalóg
 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.