Kde kupíte Dreju?

Náš kúpeľňový nábytok
ponúka 106 predajní na Slovensku.

Tá najbližšia je od vás určite
len pár minút. Nájdete ju:

Bratislavský kraj (10) Trnavský kraj (22) Trenčiansky kraj (14) Nitriansky kraj (11) Žilinský kraj (18) Banskobystrický kraj (7) Prešovský kraj (16) Košický kraj (6) Bratislava (5)

V celej ČR a SR je jediná značková predajňa
Dřevojasu. Tá naša vo Svitavách

Uvidíte tam 243 produktov. A my teraz vieme, že ste od našej predajne 23 km. Nezastavíte sa?

Ako spoznať TOP predajňu?

Nie je predajňa ako predajňa. Preto obchody, kde náš nábytok uvidíte naozaj reprezentatívne, odporúčame v tomto zozname TOP predajní..

Všetky predajne Dreji na SK 5 5

Kúpeľňové štúdio Ptáček

Brnianska 2417 (FIRMBOX)
911 01 Trenčín

+421 222 111 900

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Zlatovská 2415/33B – areál ONE PARK
911 05 Trenčín

+421 222 111 901

Navštíviť web

Kúpeľňové štúdio Ptáček

Považské Podhradie 463
017 04 Považská Bystrica

+421 222 111 900

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Považské Podhradie 463
017 04 Považská Bystrica

+421 222 111 901

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Podjazdová 12
971 01 Prievidza

+421 222 111 901

Navštíviť web

Kúpeľňové štúdio Ptáček

Dopravná 5147/19
921 01 Piešťany

+421 222 111 900

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Dopravná 5147/19
921 01 Piešťany

+421 222 111 901

Navštíviť web

Kúpeľňové štúdio Ptáček

Nová 7a
917 02 Trnava

+421 222 111 900

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Nová 7a
917 02 Trnava

+421 222 111 901

Navštíviť web

Inštalatércentrum Ptáček

Bratislavská 2155/41A
931 01 Šamorín

+421 222 111 901

Navštíviť web

Nový katalóg

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.

Prezrieť katalóg
 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.