V roku 1946 svitol v hlavách
svitavských truhlárov nápad… … a založili výrobné družstvo Dřevojas

Mali k ruke len pílu, hoblík a šupleru. Ale dali do toho svoj remeselný um,
nadšenie a fortieľ. Keď sme k tomu pred pár rokmi pridali aj najmodernejšie
technológie, stala sa z Dreji designová špička kúpeľňového
nábytku – ktorú chcú po celej Európe. Najviac vďační sme ale stále
tým povojnovým truhlárom zo Svitav.

Dreja po 70 rokoch

  • Kúpeľňový nábytok vyvážame do 9 európskych zemí.
  • Výrobné a skladovacie haly nám zaberajú 8 000 m2.
  • V Dreji dnes zamestnávame 80 ľudí.

História Dřevojasu<br> 1946–2019

   

1946

Výrobné družstvo Dřevojas založila v centre Svitav skupina truhlárskych robotníkov – ktorí boli zamestnaní u malých živnostníkov a národných správ.

   

1948

Výrobe nábytku sa darí a robotníci zháňajú ďalšie priestory. Nájdu ich v areáli bývalej svitavskej textilnej továrne.

   

1959

Požiar továrne ochromí výrobu Dreji. Všetko zlé je ale na niečo dobré: prebehne renovácia a na svoju dobu aj veľká modernizácia dielní.

   

1971

Dreja sa spája s výrobným družstvom Dřevotvar Pardubice. Obe pôvodné prevádzky Dreji ale fungujú bezo zmien ďalej.

   

1976

Kapacita výrobných priestorov opäť nestačí – zahajuje sa preto výstavba nového závodu v priemyslovej zóne Svitav na Pražskej ulici.

   

1978

Veľký den! Je slávnostne otvorený nový výrobný závod Dreji. Ten vo Svitavách na Pražskej ulici stále stojí – a sme v ňom dodnes.

   

1991

8. októbra sa družstvo Dřevojas oddeľuje od pardubického Dřevotvaru – a pôsobí opäť samostatne. Tu je farebná verzia vtedajšieho logotypu:

   

1993

Závod modernizuje výrobu a prestavuje strojné vybavenie. Dreja sa totiž začína špecializovať na produkciu kúpeľňového nábytku.

   

2002

Ďalší veľký deň: zmenou majiteľov sa z družstva stáva 100% rodinná česká spoločnosť, bez účasti zahraničného kapitálu.

   

2003

Dreja začína pri výrobe skriktne používať tzv. BAT technológie: najlepšie doposiaľ vynájdené postupy pre ekologickú výrobu.

   

2009

Veľký deň pre marketingové oddelenie. Po dlhých 18 rokoch v modernej histórii Dreji dochádza k prvej výraznej zmene loga spoločnosti.

   

2013

Z 1. ročníka študentskej súťaže vzišiel exkluzívny model kúpeľňového nábytku RETRO. Autorom radu bol študent architektúry Bc. Jakub Med.

   

2014

Neobyčajný rad RETRO videlo na Designblogu počas 6 dní v hotely Európa na Václavskom námestí cez 20 000 návštevníkov.

   

2015

Historicky prvý media trip pre českých novinárov. Tí videli kompletnú výrobnú technológiu všetkých technologických centier nášho závodu.

   

2016

V decembri oficiálne otvárame jedinú značkovú predajňu našej firmy Dreja v Českej republike: v centre Svitav na ulici T. G. Masaryka 22.

Nekončíme. Ideme ďalej

Označené položky * sú povinné

Máte otázku? Napíšte nám.
Vyplňte nižšie uvedený formulár a my to zariadime.

*
*
*

Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.