Prečo v kúpeľni chcete
mať nábytok Dreja Dôvodov je viac, než sa vlezie na jednu stránku.
Vybrali sme tých 10 hlavných.

1

Originálny design

Udávame trendy v tom, ako vyzerá kúpeľňa

Spolupracujeme so špičkovými architektmi a designérmi.
Niektoré nápady nám dokonca kopíruje aj konkurencia.

Nezameniteľný design kúpeľňového nábytku umocňujú
aj naše vlastné keramické umývadlá značky dreja®.

2

Špičková kvalita

A keď hovoríme špičková, tak myslíme špičková

Do nových technológií sme investovali cez 80 mil. Kč.
Máme napríklad najmodernejšiu automatickú robotickú linku v Európe.

Automatická formátovacia píla reže s presnosťou na 0,1 mm.
A nové frézovacie centrum vie s drevom hotové zázraky.

3

Český Výrobok

Česká firma. Českí remeselníci. Česká výroba

Sme 100% rodinná firma, ktorá nepotrebuje cudzí kapitál,
ani továreň v Číne. Všetko si vyrábame sami vo Svitavách.

Podporujeme tým aj zamestnanosť v regióne. Tú známku
Český výrobok“ sme napokon nedostali pre nič za nič.

4

Zakázková výroba

Keď chcete mať všetko len podľa seba

Okrem štandardných radov vyrábame aj nábytok na mieru.
Máme na to šikovného pomocníka - konfigurátor nábytku.

Nakoniec privezieme do vašej kúpeľne taký kus
nábytku, že sa o ňom bude chcieť rozprávať každá návšteva.

5

Päťročná záruka

Vrátane doživotnej záruky na kovanie Hettich

Vieme, že robíme prvotriedne kúpeľne – preto vám na
nábytok aj umývadlá dávame rovno 5 rokov záruky.

A u nábytku so zásuvkami máte doživotnú záruku
na svetové výsuvy Hettich. Zdarma, všetko v cene.

6

Ľahká dostupnosť

Nemusíte Dreju zháňať po všetkých čertoch

Náš kúpeľňový nábytok predáva hneď 93 obchodov
v SR
. Možno je nejaký z nich hneď za vaším rohom.

Ak nemáte čas jazdiť po obchodoch, stále je tu
jeden, ktorý si otvoríte kdekoľvek – náš nový e-shop.

7

75-ročné know-how

Je za nami kus poctivého českého remesla

Keď truhlári založili v roku 1946 družstvo Dřevojas,
vložili doňho svoj najlepší fortieľ. A tiež pot a drinu.

Na takú tradíciu radi nadväzujeme. Technológie sa
menia ako počasie, ale to know-how si jednoducho nekúpite.

8

Servis od zdroja

Kúpiť priamo od výrobcu je rozumné. Prečo?

Pretože si za svojím výrobkom stojí. A keď sa objaví
problém, urobí pre vás prvé posledné. My teda určite.

Zaistíme pre vás všetok záručný aj pozáručný servis.
A keď potrebujete, tak aj odbornú montáž u vás doma.

9

Rýchla komunikácia

Riadime sa heslom: „Náš zákazník, náš pán“

Na otázky vám odpovieme ihneď – alebo do 24 hodín.
Rovnako tak u reklamácie (ak nie je akurát víkend).

Zákaznická podpora
10

Eko prístup

Pri výrobe používame tzv. BAT technológie

Nemá to nič spoločného s Batmanom, ale s najlepšou
dostupnou technológiou
, ktorá neškodí životnému prostrediu.

Sme tu všetci len na skok, tak prečo by sme našim deťom
mali odkázať svet horší, než sme ho zdedili my sami.


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.