Dřevojas podporuje studentské stáže

Zatímco ve světě jsou nejrůznější studentské stáže a praxe, často označované jako trainee programy, naprosto běžnou součástí studia, v českých firmách se tento systém praktického vzdělávání zatím rozbíhá jen pozvolna.

O výhodách, které pro studenty i zaměstnavatele tato spolupráce znamená, ví jeden z největších českých výrobců, společnost Dřevojas, v. d., jež spolupracuje s Vyšší odbornou a Střední školou technickou v České Třebové.

Výroba koupelnového nábytku je precizní záležitostí, která je závislá na perfektní technologii zpracování. V Dřevojasu si proto dáváme velmi záležet na kvalitním pracovním a profesionálním týmu, který má vysokou odbornost a samozřejmě mu nechybí potřebná šikovnost tzv. zlatých českých ručiček.

„Z pohledu jednoho z největších zaměstnavatelů na Svitavsku musíme říci, že nábor nových zaměstnanců, kteří jsou zruční a práce je těší – v ideálním případě se zajímají nebo přicházejí s nápady na vylepšení výrobních postupů, není vůbec snadný. To je jeden z důvodů proč jsme velmi rádi navázali, v této chvíli již rok trvající, spolupráci s Vyšší odbornou a Střední školou v nedaleké České Třebové, která je vyhlášená pro svou vysokou vzdělávací úroveň v oboru nábytkářství a strojařství,“ vysvětluje na úvod Ing. Petr Blažek, ředitel Dřevojasu, v. d, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku, a pokračuje: „Impulzem pro tento krok byla snaha mezi studenty zvednout zájem o tuto profesi a zprostředkovat jim pohled a zkušenosti se špičkovými výrobními technologiemi, včetně naší nové lakovací linky, která je nejmodernější v rámci celé Evropy. To se myslím podařilo – desítky studentů se k nám vrací na letní nebo další občasné brigády.“


 

Učňovské obory Truhlář – Nábytkář mají v Dřevojasu zprostředkovanou praxi formou jednotýdenních kurzů, které se vždy pravidelně střídají s jedním týdnem stráveným ve školních lavicích, kde získávají nutnou teorii. Ve výrobě se specializují na práci s dřevoobráběcími stroji při výrobě nábytkových dílců a montáž nábytku - jak sériového, tak atypického.
Studenti maturitních oborů Operátor dřevařské a nábytkové výroby jsou zařazeni v programu dvoudenních praxí ve čtrnáctidenních cyklech. Cílem praxí je zvládnout práci na CNC dřevoobráběcích strojích.

Současně probíhá práce s CAD programy a praktické je také seznámení s nejrůznějšími druhy drobnějších kancelářských úkonů.

„Zpočátku jsme ladili formu spolupráce - obsah praxí tak, abychom studenty naučili co možná nejvíce. To se podařilo velmi dobře nastavit i ve spolupráci s vedením školy, a já mohu konstatovat, že studenti vzdělávacího centra České Třebové pro nás po ukončení studia představují velmi zajímavý pracovní potenciál. Za dobu naší spolupráce jsme tímto způsobem již přijali na hlavní pracovní poměr několik perfektně kvalifikovaných zaměstnanců pro tento obor. Věřím, že stejná úspěšnost a spokojenost všech stran nás bude provázet i do budoucna,“ říká závěrem Ing. Petr Blažek.

Nedarí sa vám nájsť,
čo potrebujete?

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8 - 12, 13 - 17 hod.

obchod@dreja.sk

Alebo sa pozrite do našej poradne, kde nájdete najčastejšie otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


Nový katalóg doručíme
ZADARMO až k vám domov

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.
Taký katalóg proste chcete mať doma vytlačený.

Pošlite mi ho zadarmo

Nie, to nie je ďalší nudný newsletter

Posielame len inšpiráciu, ktorú oceníte. Napríklad ako správne vybrať nábytok.
Ako sa o neho starať. Alebo ako na neho získate zľavu .

 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.


Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Ďalšie informácie